Kategoriler
T

Telâffuz

Bulmaca cevaplarını çoğu zaman bulmaca çözerken sıkıştığımızda kullanırız. Bulmacayı tamamlamak için kritik rolü olabilir. Çeşitli gazetelerin arkalarında ya da köşelerinde çözdüğümüz bulmacalarda Telâffuz bulmaca anlamı aşağıdakilerden birisi olabilir;

  • söyleyiş
  • söyleniş
  • boğumlanma
  • söylem